Elk bouwproject is UNIEK!

Vanaf de eerste besprekingen en ontwerplijnen verenigen wij het bouwprogramma, de situering en de visie van de opdrachtgevers met de ontwerpvisie van de architecten. Elk project krijgt op die manier een op maat gesneden, individuele benadering. Het resultaat van een dialoog tussen bouwheer, overheden, omgeving en architect.

In het ontwerp staan begrippen als licht, relatie met buitenruimte, duurzaamheid, openheid en ruimtegevoel centraal. De gebruiker van een gebouw moet zich goed voelen in het gebouw.

Duurzaam bouwen mag niet enkel beperkt worden tot materiële duurzaamheid, zoals het gebruik van duurzame bouwmaterialen met weinig onderhoud die de tand des tijd kunnen doorstaan; het beperken van energieverbruik door aandacht te besteden aan isolatie, luchtdichtheid en bouwknopen, gemeenschappelijke verwarmingssystemen; het gebruiken van alternatieve energievoorzieningen. Ook culturele, sociale en ruimtelijke duurzaamheid zijn van belang in onze architectuur. Sociale duurzaamheid resulteert in emotionele duurzaamheid: het zich welbevinden, het beleven van ruimte, het deelnemen aan het sociale leven. De buitenruimte moet de nodige visuele kwaliteit bieden voor de bewoner en voor de passant. Ruimtelijke kwaliteit maakt deel uit van de levenskwaliteit.

Daarnaast wordt er in de ontwerpfase ook veel aandacht geschonken aan de multifunctionaliteit van de ruimtes. Leefsituaties zowel het wonen, het werken alsook de maatschappelijke verwachtingen veranderen. Het ontwerp zoekt naar een evenwicht tussen individualiteit en flexibiliteit.

Als klein zelfstandig architectenbureau voelen wij de noodzaak aan samenwerking. Het realiseren van een bouwproject is meer dan de samenstelling van de verschillende onderdelen.

Binnen deze openheid komen al onze projecten tot stand.